Wednesday, April 21, 2021

Lokata z dobrymi cechami

Lokata bankowa to dobry sposób na bezpieczne inwestowanie. Nie wymaga ona zresztą wiedzy o inwestowaniu jako takim, ponieważ tym zajmuje się już szczegółowo bank. Jednak przy wyborze lokaty warto wiedzieć, jakie cechy powinna ona posiadać, atak aby spośród licznych ofert wybrać tą najlepszą, przynosząca największe zyski. To jednak nie wszystko ponieważ kierować należy się również tym, ile chcemy ulokować oraz na jak długo. Dopiero odpowiadając sobie na te podstawowe pytania możemy zabrać się do poszukiwania najlepszej dla nas oferty.

Dlaczego ilość środków, które chcemy wpłacić na lokatę terminową jest ważna? Przede wszystkim dlatego, że zwykle wymagany jest jakiś minimalny wkład. Może on wynosić tysiąc złotych, ale może to być również pięć tysięcy. Dlatego zanim zdecydujemy się na konkretną ofertę musimy zorientować się, czy przy ilości posiadanych przez nas wolnych środków będziemy z niej mogli w ogóle skorzystać. następna sprawa to długość trwania lokaty. Do wyboru mamy w zasadzie lokatę długoterminową, czyli na przykład roczną, czy dwuletnią oraz lokatę krótkoterminową – np. niesieczną, czy półroczną. Lokata długoterminowa to z reguły większy zysk, ponieważ środki dłużej na niej pracują, banki w takich przypadkach oferują też czasem lepsze oprocentowanie. Jednak zysk w takim przypadku to nie wszystko. Liczy się jeszcze to, czy środki nie będą nam potrzebne w czasie trwania lokaty. Jeśli tak, to lepiej zdecydować się lokatę krótszą. Jest tak dlatego, ponieważ z zasady środków z lokaty nie można wypłacić przed terminem jej zapadalności. W innym przypadku kończy się to utrata wypracowanych odsetek i całe oszczędzanie traci w tym momencie sens. Dlatego też dobrze oprocentowana krótkoterminowa lokata może być całkiem dobry rozwiązaniem. Jeśli zaś zdecydujemy się na lokatę długoterminową i środków nie będziemy potrzebowali przez bardzo długi czas oraz wolimy je inwestować, to warto zainteresować się lokatą odnawialną, w przypadku której po zakończeniu jej trwania otwierana jest ona automatycznie od nowa i środki dalej przynoszą zysk.

Zysk zaś powinien być możliwie jak największy. Warunkiem tego jest wybór lokaty, o jak największym oprocentowaniu, ponieważ jest to główny czynnik decydujący o wysokości zysku. Nie jest to jednak czynnik jedyny. Po pierwsze wszystko zależy od tego, jak wygląda naliczanie odsetek. Podstawowa opcja jest taka, że po zakończeniu trwania lokaty odsetki są naliczane od wysokości wpłaconego kapitału. Jeśli jednak występuje kapitalizacja w większej częstotliwości, to odsetki są doliczane do kapitału znacznie częściej, a co za tym idzie w każdym następnym okresie rozliczeniowym podstawą do naliczana jest większa suma. Ważne jest również to, z jakim rodzajem oprocentowania mamy do czynienia i czy będzie ono zależeć od zmian stóp procentowych. W zasadzie w każdej lokacie oprocentowanie jest zależne od wysokości stóp, z tym, że w przypadku wyboru lokaty ze stałym oprocentowaniem, przez cały okres trwania lokaty będzie obowiązywała jego wartość ustalona na podstawie wysokości stóp procentowych na dzień zawierania umowy. Jeśli zaś wybierzemy opcję z oprocentowaniem zmiennym, to wysokość oprocentowania może się zmniejszać lub zwiększać wraz ze spadkiem lub wzrostem wysokości stóp. Jest to więc ryzyko, ale też szansa na większe zyski. Zmiany stóp procentowych mogą mieć szczególnie duże znaczenie przypadku lokat długoterminowych, ponieważ w tak długim czasie mogą częściej mieć miejsce. Można też poradzić się doradcy finansowego, jaki typ oprocentowania warto w obecnej sytuacji wybrać, jednak nie zawsze jest możliwe dokładne przewidzenie tego, jakie będą zmiany w gospodarce i jakie ruchy podejmie w związku z tym NBP. 

Tuesday, February 16, 2021

Kredyt gotówkowy na samochód – czy to możliwe?

Wiele osób zastanawia się nad zakupem samochodu przy pomocy dodatkowych źródeł finansowania. Niejednokrotnie może się tutaj pojawić pytanie, czy realizacja takiego przedsięwzięcia jest możliwa z wykorzystaniem kredytu gotówkowego. Warto dokładnie przeanalizować to zagadnienie przed podjęciem decyzji oraz rozpoczęciem procesu poszukiwania, a także weryfikacji ofert. Zagadnienie to ma bowiem sporo aspektów, którym warto się dokładnie przyjrzeć.

Zasadniczo podstawowym rodzajem kredytu przeznaczonego na nabycie auta jest kredyt samochodowy. W jego przypadku pojazd stanowi zabezpieczenie spłaty długu. Niemniej jednak nie oznacza to, że nie można kupić samochodu, wykorzystując środki pochodzące z kredytu gotówkowego. Niejednokrotnie ta odmiana zobowiązania obejmuje bowiem dowolny cel, a zatem mamy pełną swobodę w dysponowaniu uzyskanymi pieniędzmi. Od strony organizacyjnej więc zakup auta przy pomocy kredytu gotówkowego jest możliwy do zrealizowania. Trzeba jednak wziąć pod uwagę również inne aspekty całej sytuacji.

Ze względu na fakt, że w przypadku kredytu gotówkowego nie mamy do czynienia z zabezpieczeniem spłaty, może okazać się, że koszty takiego zadłużenia będą stosunkowo wysokie. Niemniej jednak zawsze zależy to od konkretnej oferty, dlatego nie należy zakładać z góry żadnej opcji. Konieczna jest analiza propozycji dostępnych na rynku oraz naprawdę gruntowna ich weryfikacja. Musimy również przyjrzeć się swojemu budżetowi, aby ustalić, jaki dług będzie dopasowany do naszych możliwości finansowych. Mamy więc przed sobą całkiem sporo zadań do wykonania i należy się do nich przyłożyć. Niezbędne jest tutaj zaangażowanie.

Kredyt gotówkowy można przeznaczyć na realizację naprawdę różnych celów, a zakup samochodu tą metodą wcale nie jest wykluczony. Warto o tym pamiętać, a jednocześnie naprawdę rzetelnie prześledzić dostępne oferty oraz swoje możliwości, a także preferencje. Bardzo przydać może się nam merytoryczna wiedza z obszaru kredytów i finansów. Takie informacje nieraz bywają bowiem pomocne przy podejmowaniu decyzji. Ważne jest, aby wyborów tego rodzaju dokonywać w sposób świadomy. W przeciwnym razie narażamy się bowiem na różnego rodzaju komplikacje, których raczej prawdopodobnie wolelibyśmy uniknąć.