Monday, April 15, 2019

Kredyt gotówkowy dla emerytów

Czy na obecnym rynku finansowym, istnieje miejsce dla emerytów i rencistów, którzy chcą podjąć się kredytu gotówkowego na prostych, jasnych i rzeczowych zasadach? Okazuje się, że banki, bardzo cenię sobie współpracę z osobami przebywającymi na rencie lub emeryturze. Ta grupa społeczna, bardzo dobrze wywiązuje się spłaty zobowiązań. Na ogół emeryci odznaczają się sumiennością i regularnością w spłatach.Atutem osób będących na rencie bądź emeryturze jest okoliczność, że posiadają stały dowód. Niezmienność i płynność wpływów praktycznie sprawia, że do końca w życiu kredytobiorcy, nie powinny pojawiać się problemy blokujące płynność finansową. Dla banków jest to wyraźny sygnał, że warto inwestować w osobę, która jest stabilna pod względem finansowym. Możliwe, że grupa, jaką są emerycie, jest stosunkowo liczna, ale to również nie oznacza, że każdy emeryt otrzyma kredyt bez wcześniejszej weryfikacji zdolności.Problemem, jakie mogą napotkać osoby na emeryturze, jest wiek danego emeryta. Pomimo tego, że osoba świetnie się czuje i sądzi, że jego przeżyte lata jeszcze o niczym nie świadczą, schody mogą się pojawić. Większości przypadków banki i firmy udzielające wsparcia materialnego są skłonne podjąć współpracę z osobami mającymi 70 - 75 lat. Takie emeryt może liczyć na kredyt łączący inne zobowiązania tak zwane konsolidacyjne lub po prostu tradycyjny kredyt gotówkowy.Sytuacja może się skomplikować w momencie, kiedy chodzi o osobę naprawdę sutą dni. Emeryci powyżej 75 roku życia, nie zawsze otrzymają wsparcie ze strony banków. W niektórych ofertach nie ma górnej granicy wieku, istnieje bardzo duża szansa na uzyskanie gotówki. Dlatego podczas analizowania różnego rodzaju ofert warto zwrócić uwagę na czynnik, który najbardziej nas interesuje właśnie w takiej sytuacji jak powyżej. Kredytodawcy starają się również w miarę możliwości zabezpieczyć swoje działania na rzecz interesantów finansowych. Jednym z takich elementów zabezpieczających jest właśnie górna granica wieku a po osiągnięciu jej kredytobiorca, który jest zainteresowany ofertą, nie spełnia tego warunku, może podjąć się zobowiązania przy wsparciu poręczyciela. Wydaje się, że jest to najpopularniejsza forma wzmocnienia zaufania pewności, jaką można oczekiwać w relacji klient-bank.

Granica wieku i granica kwoty pożyczki

Niekiedy banki w ramach swojej elastyczności nie wyznaczają granicę wieku, ale wyznaczają granicę kwoty, jaką można pożyczyć. Okoliczność dość powszechna to fakt, że dojrzałe osoby proszą o dość niskie kwoty w stosunku do młodych, które są na etapie dorabiania się własnego życiowego kapitału. Jednak na ogół emeryci są na bardzo dobrej pozycji. Praktycznie szybko i łatwo mogą zdobyć środki materialne w ramach kredytu gotówkowego na bardzo korzystnych warunkach. Jeżeli tylko ich dochód, historia kredytowa w Biurze Informacji kredytowej jest klarowna, decyzja o kredycie zapada w kilka minut po złożeniu wniosku.Jakie dokumenty powinna mieć osoba będąca na rencie lub emeryturze podczas składania wniosku o kredyt? W skład dokumentów potrzebny do uruchomienia wniosku kredytowego jest zazwyczaj legitymacja emeryta, potwierdzenie ostatnich wpływów oraz dowód osobisty. Podsumowanie! Emeryci mają bardzo duże pole do działania w ramach zobowiązań finansowych. Jest to również w jakimś stopniu związane z potrzebą odpoczynku i kontynuowania osobistych celów. Banki taką świadomość wykorzystają na własną potrzebę i coraz więcej ofert jest skierowana również do tek grupy konsumenckiej.

Tuesday, February 26, 2019

Kredyt gotówkowy jako forma inwestycji.

Kredyty gotówkowe bez względu na formę mogą stanowić podstawę dla naszej inwestycji. Coraz częściej banki starają się uwzględniać oczekiwania klientów indywidualnych, dlatego warto rozważyć tego rodzaju wariant.Oczywiście by odpowiednio spersonalizować założenia kredytowe, trzeba zdecydowanie wcześniej zadbać o jakość naszej wierzytelności, a jak to zrobić? Przeczytaj o tym na portalu www.17bankow.com. Pozytywny wynik naszej historii kredytowej z całą pewnością będzie odgrywał kluczową rolę. Regularne wywiązywanie się z zobowiązań już teraz pomoże nam realizować plany, które zapewnią nam spokojniejsza i bezpieczną przyszłość. W sytuacjach, w których nie wiesz, jak wygląda twój stan kredytowej historii, może poprosić o wyciąg w Biurze Informacji Kredytowej. Dzięki takiej informacji jesteś w stanie określić i wyeliminować stopień ryzyka przy składaniu wniosku o kredyt gotówkowy.

Historia kredytowa to nie wszystko.


Oczywiście, aby otrzymać kredyt gotówkowy w banku lub innej instytucji finansowej nasza pozytywna historia kredytowa nie jest jedynym warunkiem. Oprócz standardowych przyjętych kryteriów kredytodawcy chcą mieć pewność, że kwota naszego miesięcznego dochodu będzie w stanie pokryć koszy związane z zaciągnięciem pożyczki. Zostaną podjęte również obliczenia średnich miesięcznych wydatków, jakie dana osoba mogłaby ponieść. Może chodzić o utrzymanie członków rodziny, opłaty za media itp. Nie zawsze kwota kredytu, jaką sobie w głowie ustalimy, może być adekwatna z wartością, jaką zaproponuje na bank. W większości przypadków wpływ na to mają dodatkowe zobowiązania kredytowe lub ratalne. Kiedy zakładamy, że kredyt gotówkowy będzie dla nas stanowić inwestycje, powinniśmy ściśle określić, na jakiej sumie będzie nam zależeć. Wnioskowanie o mniejszą kwotę niekiedy nie da nam możliwości rozwinięcia się i zawsze istnieje obawa, że środki, jakie otrzymamy, ulegną rozproszeniu. Zdezintegrowanie naszego planu zainwestowania warto odrzucić w momencie, kiedy się pojawi. Podobnie sytuacja może wyglądać, kiedy złożymy wniosek na wyższą kwotę. Oczywiście będziemy dysponować jakąś gotówką, która będzie formą naszego zabezpieczenia, to jednak powinniśmy pamiętać, że wyższa kwota kredytu równa się większa suma odsetek, większa prowizja itp.Innym ważnym elementem jest umowa o pracę, na której podstawie otrzymujemy miesięczne wynagrodzenie. Okazuje się, że nawet kiedy jest zachowana pewna płynność w otrzymywaniu pensji od pracodawcy, tak naprawdę bardziej liczy się rodzaj umowy i czas, na jaki jest przewidziana. Osoby, które posiadają umowę o dzieło, przedłużaną co jakiś czas nie zawsze mogą liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Banki będą niekiedy skłonne kredytować taką osobę tylko i wyłącznie do okresu umowy o pracę. Czym to może skutkować? Zdecydowanie kwota kredytu, na jaką liczymy, może zostać pomniejszona do minimalnej. Zakładając wielkość stopy procentowej i prowizji, jaką bank w takich okolicznościach sobie zażyczy, może okazać się dla nas nieopłacalne. Największe szanse natomiast mają osoby posiadające stałe źródło zatrudnienia, a najlepiej, kiedy już od kilku miesięcy jest im wypłacana pensja na konta bankowe.