Tuesday, May 9, 2017

Koszty w umowach o kredyt gotówkowy

Każdy kredytobiorca chce płacić za zobowiązanie możliwie najmniej. Niestety nie jest to często możliwe ze względu na ograniczenia w zdolności kredytowej klienta parabanków. Koszty w umowach o kredyt gotówkowy to jeden z najtrudniejszych problemów branżowych i częsty powód skarg klientów. Dlaczego warto zatem przeanalizować wszystkie koszty w umowach o pożyczki gotówkowe? Wejdź a sam się przekonasz gdzie znajdziesz najtańszy kredyt gotówkowy 2017.

Ocena kosztów w kredytach gotówkowych

W umowie kredytowej masz najczęściej do czynienia z kosztami podstawowymi, a także pozaodsetkowymi. Co to oznacza w praktyce? Przy udzielaniu pożyczki gotówkowej prawo nakłada limit na oprocentowanie. To z reguły czterokrotność stopy lombardowej ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. Umowa pożyczki zakłada przekazanie kapitału początkowego, od którego spłacasz odsetki do określonej ustawowo kwoty. To jednak nie wystarczy do utrzymania prywatnych firm pożyczkowych i do ich dynamicznego rozwoju. Wskazane koszty to nie wszystko. Prywatne firmy pożyczkowe generują największe zyski przez prowizje, ustalane zupełnie bez limitów. Dochodzą do tego opłaty za nieterminowe spłaty zobowiązania, opłaty manipulacyjne za dojazd agenta z gotówką, opłaty za rozpatrzenie wniosku, a także inne zgodne z regulaminem parabanku. Koszty pozaodsetkowe to zdecydowanie największe zagrożenie dla mało świadomego ekonomicznie kredytobiorcy. Prawo nie nakłada jeszcze znaczących ograniczeń przy kształtowaniu kosztów pozaodsetkowych. Te w niektórych umowach przekraczają 100% podstawowej kwoty. Jeżeli widzisz podobny stosunek kredytu gotówkowego do kosztów lepiej zrezygnuj ze współpracy, bo narażasz się na poważne konsekwencje ekonomiczne. Na rynku funkcjonują podmioty ze wskaźnikiem RRSO na poziomie 20 – 30 000 %, a nawet więcej. Płacisz również za ustanowienie zabezpieczenia w umowie o kredyt gotówkowy.

Uwaga na nadmierne koszty

Ministerstwo Sprawiedliwości niedawno ogłosiło, że pracuje nad projektem, w którym dojdzie do ograniczenia kosztów pozaodsetkowych w umowach o kredyt krótkoterminowy. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ z dużym prawdopodobieństwem dojdzie do oczyszczenia rynku z mniej uczciwych podmiotów. Analiza kosztów umowy kredytowej jest kluczowa dla bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstwa domowego kredytobiorcy.