Thursday, November 23, 2017

Kredyt studencki – pomoc w studenckim życiu.

Finansowanie studiów to częsty problem absolwentów szkół średnich. Wybierając studia poza miejscem zamieszkania trzeba się liczyć z dość wysokimi kosztami utrzymania. Na pomoc przychodzi tutaj kredyt studencki, tani i bardzo korzystny produkt finansowy.

Jakie wymagania?

Aby uzyskać kredyt studencki należy rozpocząć naukę przed ukończeniem 26 roku życia na studiach licencjackich, magisterskich bądź doktoranckich. Nie ma znaczenia tryb studiowania, mogą to być zarówno studia dzienne, wieczorowe, jak i zaoczne. Kolejnym kryterium jest dochód przypadający na osobę w rodzinie, który obecnie wynosi 2500,00 zł netto. Poza tym kredytobiorca powinien przedstawić osobę, która może poręczyć jego kredyt. Jeśli nie ma takiej możliwości to może skorzystać z poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego albo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W czym może pomóc kredyt studencki?

Przez 10 miesięcy roku akademickiego, czyli w praktyce od października do lipca, bank wypłaca na konto studenta kwotę w wysokości 600,00 zł. Można również złożyć wniosek o podwyższenie raty kredytu, a wówczas będzie to 800,00 albo 1000,00 zł. Istnieje także możliwość raty obniżonej, która wynosi 400,00 zł. Bank nie sprawdza na co pieniądze te są wydatkowane, nie wymaga przedstawiania rachunków ani faktur. Kwota ta może pomóc zarówno w życiu studenckim, jak i może być wykorzystana w zupełnie innym, dowolnym celu. Pieniądze z kredytu można zaoszczędzić na koncie oszczędnościowym, można założyć lokatę, zainwestować, albo nawet nauczyć się grać na giełdzie.

Obowiązki kredytobiorcy.

Student korzystający z kredytu studenckiego nie ma zbyt wielu obowiązków w stosunku do banku. Głównym obowiązkiem jest przedstawienie w banku ważnej legitymacji studenckiej w terminie do 31 października i do 31 marca. W przypadku przebywania za granicą przedstawić należy zaświadczenie o odbywaniu studiów. Należy również powiadomić bank w sytuacji gdy status studenta zostanie utracony.

Co ze spłatą kredytu studenckiego?

Kredyt studencki przyznawany jest na cały okres studiów, jednak nie dłużej niż na 6 lat. Zostaje on zawieszony albo zerwany na czas urlopu dziekańskiego, zawieszenia studiów, albo rezygnacji z nich. Konieczność spłacania kredytu następuje dopiero po dwóch latach od zakończenia studiów, a okres spłaty jest dwa razy dłuższy niż okres kredytowania. Te dwa lata „wolności kredytowej” dają możliwość na usamodzielnienie się, znalezienie pracy i stabilizację życiową.