Friday, October 6, 2017

Jak wyglądają modele biznesowe firm pożyczkowych?

Obsługa klienta w firmach pożyczkowych przechodzi ewolucję. Jeszcze kilka lat temu największą popularnością cieszył się segment stacjonarnego udzielania kredytów krótkoterminowych. Obecnie natomiast dominuje sprzedaż chwilówek za pośrednictwem mediów multimedialnych, dedykowanych pod konkretne grupy docelowe stron internetowych. Jak wygląda współczesny model udzielania kredytów krótkoterminowych?

Można powiedzieć, że w branży kredytów krótkoterminowych funkcjonowały dotychczas trzy modele, a mianowicie model dojazdu agenta do klienta, model współpracy pożyczkobiorcy z oddziałem pożyczkodawcy, a także model obsługi internetowej, najnowszy. Dojazd do klienta przez zmiany w tzw. ustawie antylichwiarskiej już się nie opłaca ze względu na ograniczenie poziomu zarobkowania z prowizji, czyli podstawowego kosztu pozaodsetkowego. Dojazd agentów do klientów praktycznie wychodzi z użycia i występuje jedynie w szarej, zupełnie nieregulowanej strefie. Oddziały stacjonarne w największych aglomeracjach radzą sobie nieźle, chociaż w erze zamykania placówek nawet przez banki detaliczne trudno dłużej utrzymać się w sektorze, szczególnie pożyczek krótkoterminowych. Pożyczka internetowa jest zdecydowanie najprostsza, a jednocześnie najtańsza w obsłudze. W wielu parabankach klient przy wykorzystaniu pożyczki internetowej zaczyna zupełnie nową historię zadłużeniową. Większość parabanków stara się podchodzić indywidualnie do pożyczkobiorców z ograniczonymi możliwościami dochodowymi. Większość rynku pożyczek krótkoterminowych zdominowały w Polsce międzynarodowe korporacje, w tym Provident, czy główny konkurent Profi Credyt. Warto jednak zauważyć niszowe firmy pożyczkowe, które wygrywają większym skupieniem na konkretnych grupach docelowych. Pożyczki internetowe można kierować do studentów, rolników, osób zatrudnionych w oparciu o umowy o dzieło, np. artystów, czy osoby wykonujące obowiązki zawodowe na zasadzie umowy zlecenia.

Najważniejsze w pozyskaniu pożyczki internetowej jest dysponowanie nawet niewielkim, lecz stałym dochodem. Potwierdzenie dochodu, a także ewentualne zabezpieczenie umowy kredytowej gwarantuje wejście na rynek. Po zmianach przepisów większość firm pożyczkowych charakteryzuje się bardzo jasnymi warunkami udzielania zobowiązań.