Wednesday, April 21, 2021

Lokata z dobrymi cechami

Lokata bankowa to dobry sposób na bezpieczne inwestowanie. Nie wymaga ona zresztą wiedzy o inwestowaniu jako takim, ponieważ tym zajmuje się już szczegółowo bank. Jednak przy wyborze lokaty warto wiedzieć, jakie cechy powinna ona posiadać, atak aby spośród licznych ofert wybrać tą najlepszą, przynosząca największe zyski. To jednak nie wszystko ponieważ kierować należy się również tym, ile chcemy ulokować oraz na jak długo. Dopiero odpowiadając sobie na te podstawowe pytania możemy zabrać się do poszukiwania najlepszej dla nas oferty.

Dlaczego ilość środków, które chcemy wpłacić na lokatę terminową jest ważna? Przede wszystkim dlatego, że zwykle wymagany jest jakiś minimalny wkład. Może on wynosić tysiąc złotych, ale może to być również pięć tysięcy. Dlatego zanim zdecydujemy się na konkretną ofertę musimy zorientować się, czy przy ilości posiadanych przez nas wolnych środków będziemy z niej mogli w ogóle skorzystać. następna sprawa to długość trwania lokaty. Do wyboru mamy w zasadzie lokatę długoterminową, czyli na przykład roczną, czy dwuletnią oraz lokatę krótkoterminową – np. niesieczną, czy półroczną. Lokata długoterminowa to z reguły większy zysk, ponieważ środki dłużej na niej pracują, banki w takich przypadkach oferują też czasem lepsze oprocentowanie. Jednak zysk w takim przypadku to nie wszystko. Liczy się jeszcze to, czy środki nie będą nam potrzebne w czasie trwania lokaty. Jeśli tak, to lepiej zdecydować się lokatę krótszą. Jest tak dlatego, ponieważ z zasady środków z lokaty nie można wypłacić przed terminem jej zapadalności. W innym przypadku kończy się to utrata wypracowanych odsetek i całe oszczędzanie traci w tym momencie sens. Dlatego też dobrze oprocentowana krótkoterminowa lokata może być całkiem dobry rozwiązaniem. Jeśli zaś zdecydujemy się na lokatę długoterminową i środków nie będziemy potrzebowali przez bardzo długi czas oraz wolimy je inwestować, to warto zainteresować się lokatą odnawialną, w przypadku której po zakończeniu jej trwania otwierana jest ona automatycznie od nowa i środki dalej przynoszą zysk.

Zysk zaś powinien być możliwie jak największy. Warunkiem tego jest wybór lokaty, o jak największym oprocentowaniu, ponieważ jest to główny czynnik decydujący o wysokości zysku. Nie jest to jednak czynnik jedyny. Po pierwsze wszystko zależy od tego, jak wygląda naliczanie odsetek. Podstawowa opcja jest taka, że po zakończeniu trwania lokaty odsetki są naliczane od wysokości wpłaconego kapitału. Jeśli jednak występuje kapitalizacja w większej częstotliwości, to odsetki są doliczane do kapitału znacznie częściej, a co za tym idzie w każdym następnym okresie rozliczeniowym podstawą do naliczana jest większa suma. Ważne jest również to, z jakim rodzajem oprocentowania mamy do czynienia i czy będzie ono zależeć od zmian stóp procentowych. W zasadzie w każdej lokacie oprocentowanie jest zależne od wysokości stóp, z tym, że w przypadku wyboru lokaty ze stałym oprocentowaniem, przez cały okres trwania lokaty będzie obowiązywała jego wartość ustalona na podstawie wysokości stóp procentowych na dzień zawierania umowy. Jeśli zaś wybierzemy opcję z oprocentowaniem zmiennym, to wysokość oprocentowania może się zmniejszać lub zwiększać wraz ze spadkiem lub wzrostem wysokości stóp. Jest to więc ryzyko, ale też szansa na większe zyski. Zmiany stóp procentowych mogą mieć szczególnie duże znaczenie przypadku lokat długoterminowych, ponieważ w tak długim czasie mogą częściej mieć miejsce. Można też poradzić się doradcy finansowego, jaki typ oprocentowania warto w obecnej sytuacji wybrać, jednak nie zawsze jest możliwe dokładne przewidzenie tego, jakie będą zmiany w gospodarce i jakie ruchy podejmie w związku z tym NBP. 

Tuesday, February 16, 2021

Kredyt gotówkowy na samochód – czy to możliwe?

Wiele osób zastanawia się nad zakupem samochodu przy pomocy dodatkowych źródeł finansowania. Niejednokrotnie może się tutaj pojawić pytanie, czy realizacja takiego przedsięwzięcia jest możliwa z wykorzystaniem kredytu gotówkowego. Warto dokładnie przeanalizować to zagadnienie przed podjęciem decyzji oraz rozpoczęciem procesu poszukiwania, a także weryfikacji ofert. Zagadnienie to ma bowiem sporo aspektów, którym warto się dokładnie przyjrzeć.

Zasadniczo podstawowym rodzajem kredytu przeznaczonego na nabycie auta jest kredyt samochodowy. W jego przypadku pojazd stanowi zabezpieczenie spłaty długu. Niemniej jednak nie oznacza to, że nie można kupić samochodu, wykorzystując środki pochodzące z kredytu gotówkowego. Niejednokrotnie ta odmiana zobowiązania obejmuje bowiem dowolny cel, a zatem mamy pełną swobodę w dysponowaniu uzyskanymi pieniędzmi. Od strony organizacyjnej więc zakup auta przy pomocy kredytu gotówkowego jest możliwy do zrealizowania. Trzeba jednak wziąć pod uwagę również inne aspekty całej sytuacji.

Ze względu na fakt, że w przypadku kredytu gotówkowego nie mamy do czynienia z zabezpieczeniem spłaty, może okazać się, że koszty takiego zadłużenia będą stosunkowo wysokie. Niemniej jednak zawsze zależy to od konkretnej oferty, dlatego nie należy zakładać z góry żadnej opcji. Konieczna jest analiza propozycji dostępnych na rynku oraz naprawdę gruntowna ich weryfikacja. Musimy również przyjrzeć się swojemu budżetowi, aby ustalić, jaki dług będzie dopasowany do naszych możliwości finansowych. Mamy więc przed sobą całkiem sporo zadań do wykonania i należy się do nich przyłożyć. Niezbędne jest tutaj zaangażowanie.

Kredyt gotówkowy można przeznaczyć na realizację naprawdę różnych celów, a zakup samochodu tą metodą wcale nie jest wykluczony. Warto o tym pamiętać, a jednocześnie naprawdę rzetelnie prześledzić dostępne oferty oraz swoje możliwości, a także preferencje. Bardzo przydać może się nam merytoryczna wiedza z obszaru kredytów i finansów. Takie informacje nieraz bywają bowiem pomocne przy podejmowaniu decyzji. Ważne jest, aby wyborów tego rodzaju dokonywać w sposób świadomy. W przeciwnym razie narażamy się bowiem na różnego rodzaju komplikacje, których raczej prawdopodobnie wolelibyśmy uniknąć.

Monday, April 15, 2019

Kredyt gotówkowy dla emerytów

Czy na obecnym rynku finansowym, istnieje miejsce dla emerytów i rencistów, którzy chcą podjąć się kredytu gotówkowego na prostych, jasnych i rzeczowych zasadach? Okazuje się, że banki, bardzo cenię sobie współpracę z osobami przebywającymi na rencie lub emeryturze. Ta grupa społeczna, bardzo dobrze wywiązuje się spłaty zobowiązań. Na ogół emeryci odznaczają się sumiennością i regularnością w spłatach.Atutem osób będących na rencie bądź emeryturze jest okoliczność, że posiadają stały dowód. Niezmienność i płynność wpływów praktycznie sprawia, że do końca w życiu kredytobiorcy, nie powinny pojawiać się problemy blokujące płynność finansową. Dla banków jest to wyraźny sygnał, że warto inwestować w osobę, która jest stabilna pod względem finansowym. Możliwe, że grupa, jaką są emerycie, jest stosunkowo liczna, ale to również nie oznacza, że każdy emeryt otrzyma kredyt bez wcześniejszej weryfikacji zdolności.Problemem, jakie mogą napotkać osoby na emeryturze, jest wiek danego emeryta. Pomimo tego, że osoba świetnie się czuje i sądzi, że jego przeżyte lata jeszcze o niczym nie świadczą, schody mogą się pojawić. Większości przypadków banki i firmy udzielające wsparcia materialnego są skłonne podjąć współpracę z osobami mającymi 70 - 75 lat. Takie emeryt może liczyć na kredyt łączący inne zobowiązania tak zwane konsolidacyjne lub po prostu tradycyjny kredyt gotówkowy.Sytuacja może się skomplikować w momencie, kiedy chodzi o osobę naprawdę sutą dni. Emeryci powyżej 75 roku życia, nie zawsze otrzymają wsparcie ze strony banków. W niektórych ofertach nie ma górnej granicy wieku, istnieje bardzo duża szansa na uzyskanie gotówki. Dlatego podczas analizowania różnego rodzaju ofert warto zwrócić uwagę na czynnik, który najbardziej nas interesuje właśnie w takiej sytuacji jak powyżej. Kredytodawcy starają się również w miarę możliwości zabezpieczyć swoje działania na rzecz interesantów finansowych. Jednym z takich elementów zabezpieczających jest właśnie górna granica wieku a po osiągnięciu jej kredytobiorca, który jest zainteresowany ofertą, nie spełnia tego warunku, może podjąć się zobowiązania przy wsparciu poręczyciela. Wydaje się, że jest to najpopularniejsza forma wzmocnienia zaufania pewności, jaką można oczekiwać w relacji klient-bank.

Granica wieku i granica kwoty pożyczki

Niekiedy banki w ramach swojej elastyczności nie wyznaczają granicę wieku, ale wyznaczają granicę kwoty, jaką można pożyczyć. Okoliczność dość powszechna to fakt, że dojrzałe osoby proszą o dość niskie kwoty w stosunku do młodych, które są na etapie dorabiania się własnego życiowego kapitału. Jednak na ogół emeryci są na bardzo dobrej pozycji. Praktycznie szybko i łatwo mogą zdobyć środki materialne w ramach kredytu gotówkowego na bardzo korzystnych warunkach. Jeżeli tylko ich dochód, historia kredytowa w Biurze Informacji kredytowej jest klarowna, decyzja o kredycie zapada w kilka minut po złożeniu wniosku.Jakie dokumenty powinna mieć osoba będąca na rencie lub emeryturze podczas składania wniosku o kredyt? W skład dokumentów potrzebny do uruchomienia wniosku kredytowego jest zazwyczaj legitymacja emeryta, potwierdzenie ostatnich wpływów oraz dowód osobisty. Podsumowanie! Emeryci mają bardzo duże pole do działania w ramach zobowiązań finansowych. Jest to również w jakimś stopniu związane z potrzebą odpoczynku i kontynuowania osobistych celów. Banki taką świadomość wykorzystają na własną potrzebę i coraz więcej ofert jest skierowana również do tek grupy konsumenckiej.

Tuesday, February 26, 2019

Kredyt gotówkowy jako forma inwestycji.

Kredyty gotówkowe bez względu na formę mogą stanowić podstawę dla naszej inwestycji. Coraz częściej banki starają się uwzględniać oczekiwania klientów indywidualnych, dlatego warto rozważyć tego rodzaju wariant.Oczywiście by odpowiednio spersonalizować założenia kredytowe, trzeba zdecydowanie wcześniej zadbać o jakość naszej wierzytelności, a jak to zrobić? Przeczytaj o tym na portalu www.17bankow.com. Pozytywny wynik naszej historii kredytowej z całą pewnością będzie odgrywał kluczową rolę. Regularne wywiązywanie się z zobowiązań już teraz pomoże nam realizować plany, które zapewnią nam spokojniejsza i bezpieczną przyszłość. W sytuacjach, w których nie wiesz, jak wygląda twój stan kredytowej historii, może poprosić o wyciąg w Biurze Informacji Kredytowej. Dzięki takiej informacji jesteś w stanie określić i wyeliminować stopień ryzyka przy składaniu wniosku o kredyt gotówkowy.

Historia kredytowa to nie wszystko.


Oczywiście, aby otrzymać kredyt gotówkowy w banku lub innej instytucji finansowej nasza pozytywna historia kredytowa nie jest jedynym warunkiem. Oprócz standardowych przyjętych kryteriów kredytodawcy chcą mieć pewność, że kwota naszego miesięcznego dochodu będzie w stanie pokryć koszy związane z zaciągnięciem pożyczki. Zostaną podjęte również obliczenia średnich miesięcznych wydatków, jakie dana osoba mogłaby ponieść. Może chodzić o utrzymanie członków rodziny, opłaty za media itp. Nie zawsze kwota kredytu, jaką sobie w głowie ustalimy, może być adekwatna z wartością, jaką zaproponuje na bank. W większości przypadków wpływ na to mają dodatkowe zobowiązania kredytowe lub ratalne. Kiedy zakładamy, że kredyt gotówkowy będzie dla nas stanowić inwestycje, powinniśmy ściśle określić, na jakiej sumie będzie nam zależeć. Wnioskowanie o mniejszą kwotę niekiedy nie da nam możliwości rozwinięcia się i zawsze istnieje obawa, że środki, jakie otrzymamy, ulegną rozproszeniu. Zdezintegrowanie naszego planu zainwestowania warto odrzucić w momencie, kiedy się pojawi. Podobnie sytuacja może wyglądać, kiedy złożymy wniosek na wyższą kwotę. Oczywiście będziemy dysponować jakąś gotówką, która będzie formą naszego zabezpieczenia, to jednak powinniśmy pamiętać, że wyższa kwota kredytu równa się większa suma odsetek, większa prowizja itp.Innym ważnym elementem jest umowa o pracę, na której podstawie otrzymujemy miesięczne wynagrodzenie. Okazuje się, że nawet kiedy jest zachowana pewna płynność w otrzymywaniu pensji od pracodawcy, tak naprawdę bardziej liczy się rodzaj umowy i czas, na jaki jest przewidziana. Osoby, które posiadają umowę o dzieło, przedłużaną co jakiś czas nie zawsze mogą liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Banki będą niekiedy skłonne kredytować taką osobę tylko i wyłącznie do okresu umowy o pracę. Czym to może skutkować? Zdecydowanie kwota kredytu, na jaką liczymy, może zostać pomniejszona do minimalnej. Zakładając wielkość stopy procentowej i prowizji, jaką bank w takich okolicznościach sobie zażyczy, może okazać się dla nas nieopłacalne. Największe szanse natomiast mają osoby posiadające stałe źródło zatrudnienia, a najlepiej, kiedy już od kilku miesięcy jest im wypłacana pensja na konta bankowe.

Friday, December 21, 2018

Po co chwilówka?

Krótkoterminowe zadłużenie to bardzo ciekawa perspektywa dla praktycznie każdego budżetu gospodarstwa domowego. Czy jednak pozyskiwanie chwilówki posiada jakieś ograniczenia? Co warto wiedzieć o rynku chwilówek, aby właściwie podchodzić do krótkoterminowego zadłużenia i nie popełnić kluczowych błędów?

Pieniądze pozyskiwanie z firm pożyczkowych wydaje się najczęściej na podstawowe potrzeby konsumpcyjne w gospodarstwie domowym. Chwilówka służy zaspokojeniu podstawowych, nagłych potrzeb, ale wymaga również posiadania pozytywnej zdolności kredytowej, jeżeli pożyczkobiorca myśli w ogóle o podpisaniu umowy. Chwilówka nie jest zatem alternatywą dla innych rodzajów zadłużeń, ale stanowi nieco tańsze rozwiązanie od karty kredytowej, czy często problematycznych umów z bankami. Aktualnie sporym ograniczeniem jest kontakt z instytucjami pozabankowymi, ponieważ większość z nich po zmianie przepisów przeniosła się po prostu do przestrzeni multimedialnej. Firmy pożyczkowe w ten sposób zachowują maksymalną konkurencyjność obsługi pożyczkobiorcy, co przekłada się na rozsądne warunki kształtowania kosztów w chwilówkach. Koszty pozaodsetkowe w chwilówkach zostały uregulowane odpowiednimi przepisami, a zatem pożyczkobiorca nie musi obawiać się tutaj żadnych przykrych niespodzianek, łącznie z utratą całego majątku trwałego, nieruchomości, majątku wypracowanego latami przez rodzinę.

Jedyne, co musisz zrobić przy staraniach o chwilówkę to potwierdzenie rachunku osobistego w firmie pożyczkowej, zdolności kredytowej, poziomu dochodów najczęściej z trzech ostatnich miesięcy. Często dochodzi do tego monitorowanie baz BIK, BIG, czy innych popularnych rejestrów. To właściwie nieuniknione na współczesnym rynku kredytów krótkoterminowych. Pożyczka krótkoterminowa umożliwia ponadto budowanie pozytywnej historii spłaty zobowiązań, co przekłada się na większe zaufanie różnych instytucji finansowych, kredytowych w przyszłości, jeżeli zamierzasz wejść w sektor kredytów długoterminowych. Wtedy potwierdzenie historii spłat jest wręcz obowiązkowe. Jeżeli nie masz zaległości przy pożyczkach krótkoterminowych to z dużym prawdopodobieństwem nie będziesz ich mieć przy spłacie długoterminowego zadłużenia.