Monday, April 15, 2019

Kredyt gotówkowy dla emerytów

Czy na obecnym rynku finansowym, istnieje miejsce dla emerytów i rencistów, którzy chcą podjąć się kredytu gotówkowego na prostych, jasnych i rzeczowych zasadach? Okazuje się, że banki, bardzo cenię sobie współpracę z osobami przebywającymi na rencie lub emeryturze. Ta grupa społeczna, bardzo dobrze wywiązuje się spłaty zobowiązań. Na ogół emeryci odznaczają się sumiennością i regularnością w spłatach.Atutem osób będących na rencie bądź emeryturze jest okoliczność, że posiadają stały dowód. Niezmienność i płynność wpływów praktycznie sprawia, że do końca w życiu kredytobiorcy, nie powinny pojawiać się problemy blokujące płynność finansową. Dla banków jest to wyraźny sygnał, że warto inwestować w osobę, która jest stabilna pod względem finansowym. Możliwe, że grupa, jaką są emerycie, jest stosunkowo liczna, ale to również nie oznacza, że każdy emeryt otrzyma kredyt bez wcześniejszej weryfikacji zdolności.Problemem, jakie mogą napotkać osoby na emeryturze, jest wiek danego emeryta. Pomimo tego, że osoba świetnie się czuje i sądzi, że jego przeżyte lata jeszcze o niczym nie świadczą, schody mogą się pojawić. Większości przypadków banki i firmy udzielające wsparcia materialnego są skłonne podjąć współpracę z osobami mającymi 70 - 75 lat. Takie emeryt może liczyć na kredyt łączący inne zobowiązania tak zwane konsolidacyjne lub po prostu tradycyjny kredyt gotówkowy.Sytuacja może się skomplikować w momencie, kiedy chodzi o osobę naprawdę sutą dni. Emeryci powyżej 75 roku życia, nie zawsze otrzymają wsparcie ze strony banków. W niektórych ofertach nie ma górnej granicy wieku, istnieje bardzo duża szansa na uzyskanie gotówki. Dlatego podczas analizowania różnego rodzaju ofert warto zwrócić uwagę na czynnik, który najbardziej nas interesuje właśnie w takiej sytuacji jak powyżej. Kredytodawcy starają się również w miarę możliwości zabezpieczyć swoje działania na rzecz interesantów finansowych. Jednym z takich elementów zabezpieczających jest właśnie górna granica wieku a po osiągnięciu jej kredytobiorca, który jest zainteresowany ofertą, nie spełnia tego warunku, może podjąć się zobowiązania przy wsparciu poręczyciela. Wydaje się, że jest to najpopularniejsza forma wzmocnienia zaufania pewności, jaką można oczekiwać w relacji klient-bank.

Granica wieku i granica kwoty pożyczki

Niekiedy banki w ramach swojej elastyczności nie wyznaczają granicę wieku, ale wyznaczają granicę kwoty, jaką można pożyczyć. Okoliczność dość powszechna to fakt, że dojrzałe osoby proszą o dość niskie kwoty w stosunku do młodych, które są na etapie dorabiania się własnego życiowego kapitału. Jednak na ogół emeryci są na bardzo dobrej pozycji. Praktycznie szybko i łatwo mogą zdobyć środki materialne w ramach kredytu gotówkowego na bardzo korzystnych warunkach. Jeżeli tylko ich dochód, historia kredytowa w Biurze Informacji kredytowej jest klarowna, decyzja o kredycie zapada w kilka minut po złożeniu wniosku.Jakie dokumenty powinna mieć osoba będąca na rencie lub emeryturze podczas składania wniosku o kredyt? W skład dokumentów potrzebny do uruchomienia wniosku kredytowego jest zazwyczaj legitymacja emeryta, potwierdzenie ostatnich wpływów oraz dowód osobisty. Podsumowanie! Emeryci mają bardzo duże pole do działania w ramach zobowiązań finansowych. Jest to również w jakimś stopniu związane z potrzebą odpoczynku i kontynuowania osobistych celów. Banki taką świadomość wykorzystają na własną potrzebę i coraz więcej ofert jest skierowana również do tek grupy konsumenckiej.

Tuesday, February 26, 2019

Kredyt gotówkowy jako forma inwestycji.

Kredyty gotówkowe bez względu na formę mogą stanowić podstawę dla naszej inwestycji. Coraz częściej banki starają się uwzględniać oczekiwania klientów indywidualnych, dlatego warto rozważyć tego rodzaju wariant.Oczywiście by odpowiednio spersonalizować założenia kredytowe, trzeba zdecydowanie wcześniej zadbać o jakość naszej wierzytelności, a jak to zrobić? Przeczytaj o tym na portalu www.17bankow.com. Pozytywny wynik naszej historii kredytowej z całą pewnością będzie odgrywał kluczową rolę. Regularne wywiązywanie się z zobowiązań już teraz pomoże nam realizować plany, które zapewnią nam spokojniejsza i bezpieczną przyszłość. W sytuacjach, w których nie wiesz, jak wygląda twój stan kredytowej historii, może poprosić o wyciąg w Biurze Informacji Kredytowej. Dzięki takiej informacji jesteś w stanie określić i wyeliminować stopień ryzyka przy składaniu wniosku o kredyt gotówkowy.

Historia kredytowa to nie wszystko.


Oczywiście, aby otrzymać kredyt gotówkowy w banku lub innej instytucji finansowej nasza pozytywna historia kredytowa nie jest jedynym warunkiem. Oprócz standardowych przyjętych kryteriów kredytodawcy chcą mieć pewność, że kwota naszego miesięcznego dochodu będzie w stanie pokryć koszy związane z zaciągnięciem pożyczki. Zostaną podjęte również obliczenia średnich miesięcznych wydatków, jakie dana osoba mogłaby ponieść. Może chodzić o utrzymanie członków rodziny, opłaty za media itp. Nie zawsze kwota kredytu, jaką sobie w głowie ustalimy, może być adekwatna z wartością, jaką zaproponuje na bank. W większości przypadków wpływ na to mają dodatkowe zobowiązania kredytowe lub ratalne. Kiedy zakładamy, że kredyt gotówkowy będzie dla nas stanowić inwestycje, powinniśmy ściśle określić, na jakiej sumie będzie nam zależeć. Wnioskowanie o mniejszą kwotę niekiedy nie da nam możliwości rozwinięcia się i zawsze istnieje obawa, że środki, jakie otrzymamy, ulegną rozproszeniu. Zdezintegrowanie naszego planu zainwestowania warto odrzucić w momencie, kiedy się pojawi. Podobnie sytuacja może wyglądać, kiedy złożymy wniosek na wyższą kwotę. Oczywiście będziemy dysponować jakąś gotówką, która będzie formą naszego zabezpieczenia, to jednak powinniśmy pamiętać, że wyższa kwota kredytu równa się większa suma odsetek, większa prowizja itp.Innym ważnym elementem jest umowa o pracę, na której podstawie otrzymujemy miesięczne wynagrodzenie. Okazuje się, że nawet kiedy jest zachowana pewna płynność w otrzymywaniu pensji od pracodawcy, tak naprawdę bardziej liczy się rodzaj umowy i czas, na jaki jest przewidziana. Osoby, które posiadają umowę o dzieło, przedłużaną co jakiś czas nie zawsze mogą liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Banki będą niekiedy skłonne kredytować taką osobę tylko i wyłącznie do okresu umowy o pracę. Czym to może skutkować? Zdecydowanie kwota kredytu, na jaką liczymy, może zostać pomniejszona do minimalnej. Zakładając wielkość stopy procentowej i prowizji, jaką bank w takich okolicznościach sobie zażyczy, może okazać się dla nas nieopłacalne. Największe szanse natomiast mają osoby posiadające stałe źródło zatrudnienia, a najlepiej, kiedy już od kilku miesięcy jest im wypłacana pensja na konta bankowe.

Friday, December 21, 2018

Po co chwilówka?

Krótkoterminowe zadłużenie to bardzo ciekawa perspektywa dla praktycznie każdego budżetu gospodarstwa domowego. Czy jednak pozyskiwanie chwilówki posiada jakieś ograniczenia? Co warto wiedzieć o rynku chwilówek, aby właściwie podchodzić do krótkoterminowego zadłużenia i nie popełnić kluczowych błędów?

Pieniądze pozyskiwanie z firm pożyczkowych wydaje się najczęściej na podstawowe potrzeby konsumpcyjne w gospodarstwie domowym. Chwilówka służy zaspokojeniu podstawowych, nagłych potrzeb, ale wymaga również posiadania pozytywnej zdolności kredytowej, jeżeli pożyczkobiorca myśli w ogóle o podpisaniu umowy. Chwilówka nie jest zatem alternatywą dla innych rodzajów zadłużeń, ale stanowi nieco tańsze rozwiązanie od karty kredytowej, czy często problematycznych umów z bankami. Aktualnie sporym ograniczeniem jest kontakt z instytucjami pozabankowymi, ponieważ większość z nich po zmianie przepisów przeniosła się po prostu do przestrzeni multimedialnej. Firmy pożyczkowe w ten sposób zachowują maksymalną konkurencyjność obsługi pożyczkobiorcy, co przekłada się na rozsądne warunki kształtowania kosztów w chwilówkach. Koszty pozaodsetkowe w chwilówkach zostały uregulowane odpowiednimi przepisami, a zatem pożyczkobiorca nie musi obawiać się tutaj żadnych przykrych niespodzianek, łącznie z utratą całego majątku trwałego, nieruchomości, majątku wypracowanego latami przez rodzinę.

Jedyne, co musisz zrobić przy staraniach o chwilówkę to potwierdzenie rachunku osobistego w firmie pożyczkowej, zdolności kredytowej, poziomu dochodów najczęściej z trzech ostatnich miesięcy. Często dochodzi do tego monitorowanie baz BIK, BIG, czy innych popularnych rejestrów. To właściwie nieuniknione na współczesnym rynku kredytów krótkoterminowych. Pożyczka krótkoterminowa umożliwia ponadto budowanie pozytywnej historii spłaty zobowiązań, co przekłada się na większe zaufanie różnych instytucji finansowych, kredytowych w przyszłości, jeżeli zamierzasz wejść w sektor kredytów długoterminowych. Wtedy potwierdzenie historii spłat jest wręcz obowiązkowe. Jeżeli nie masz zaległości przy pożyczkach krótkoterminowych to z dużym prawdopodobieństwem nie będziesz ich mieć przy spłacie długoterminowego zadłużenia.

Tuesday, October 9, 2018

Kredyty dla klientów indywidualnych

Dla klientów indywidualnych powstało najwięcej opcji kredytowych. Jest to stworzone głównie z tego powodu, że ta grupa klientów jest zdecydowanie najszerszą i najbardziej aktywną w sektorze kredytowym. Wszystkie osoby, jakie biorą kredyty gotówkowe, w większości należą do osób indywidualnych. Drugim odsetkiem na liście są oczywiście firmy. Najczęściej będąc klientem indywidualnym bierzemy kredyty na konkretne cele, bądź też w takich sumach, które odpowiadają nam najbardziej. Przy kredycie gotówkowym dla jednej osoby oczywiście istnieje ograniczenie zależne od jej zarobków, jak i od tego, czy aktualnie mamy umowę o stałą pracę, bądź czy pracujemy dla jednej osoby już odpowiednią ilość czasu. Przeważnie liczy się okres trzech lat powiązany z pracą dla jednego przedsiębiorcy. Liczy się to praktycznie tak, jakby była to umowa już na stałe. Niekiedy, aby móc pozyskać taką umowę na stałe, trzeba się sporo czasu napracować poprzez agencje. Później jednak dzięki umowie można pozyskać kredyt, zarówno na zakup domu, jak i na zdecydowanie mniejsze przedmioty, zobacz wpis na 17bankow i podejmij jak najlepszą decyzję.

Dla wszystkich klientów, którzy zajmują się domem, jak i uczęszczają do pracy, najważniejsze jest to, aby mieć możliwość w sytuacji awaryjnej wzięcia takiego kredytu. Sytuacje są różne, gdyż nie dotyczą wyłącznie zakupienia nowych sprzętów, ale także są związane ze zdrowiem. Zdarza się, że po wypadkach potrzebujemy jakiegoś zabiegu, a może nam to tylko ułatwić kredyt. Jego pozyskanie na sprawy zdrowotne jest obligowane odpowiednimi klauzulami, a także wnioskami. Banki generalnie starają się stworzyć wszystkie możliwe opcje kredytowe, szczególnie dla osób, jakie mają ubezpieczenia. Klient często też od banku dostaje propozycje ubezpieczenia kredytu, który zaciąga. Jest to opcja, która naprawdę staje się niebywale pomocną w sytuacjach problemowych. Często, kiedy nie możemy spłacić na przykład kredytu, wtedy ubezpieczenie pokrywa nam jego część. W sytuacjach zdrowotnych takie ubezpieczenie jest idealnym rozwiązaniem. Ubezpieczenie do kredytu jest dla nas jedną z najlepszych opcji, by w razie wypadków, a także wielu innych problemów nie obawiać się o spłatę naszego kredytu.

Bycie dla banku klientem indywidualnym w bardzo dużej mierze wiąże się z założeniem w nim konta. Takie konto ma wiele opcji, począwszy od obsługi w formie tradycyjnej, czyli w kasie, a zakończywszy na zaawansowanych technologiach płatności telefonem komórkowym. Jeśli nie mamy przykładowo pojęcia, jak obsługiwać takie elementy nowoczesnej technologii, warto poprosić o pomoc doradcę. Taka osoba z pewnością chętnie udzieli nam kilku najważniejszych wskazówek, aby istniała dla nas szansa na zdecydowanie dobre prowadzenie swojego rachunku. Właściwe prowadzenie systemu wydatków i dochodów, a tym samym spłacania rat, może sprawić, że praktycznie w ogóle nie poczujemy posiadanego przez nas kredytu. Wszystkie sposoby na spłacanie kredytów, mogą dodatkowo być w jakiś sposób połączone ze stałymi zleceniami spłaty rachunków za media. Od nas zależy, w jaki sposób bank ułatwi nam korzystanie ze swojego oddziału, a także ze strony internetowej. Mamy bowiem prawo dokonać wyboru, wedle wszystkich interesujących i atrakcyjnych dla nas parametrów. Niekiedy banki proponują nam wszystkie najnowsze rynkowe rozwiązania. Nie należy się bać tych, jakie są w stanie ułatwić nam wykonywanie codziennych opłata, a także tych, jakie są stworzone dokładnie po to, byśmy mieli wszystko przygotowane na czas i z niczym nie zalegali. Dobry doradca jest dla wielu klientów kluczem do braku problemów.

Saturday, August 11, 2018

Stopy procentowe, a rynek kredytów krótkoterminowych

Polityka monetarna prowadzona przez banki centralne na całym świecie odbija się na potencjał zaciągania kredytów krótkoterminowych oraz długoterminowych. W jakim stopniu? Dość sporym, szczególnie w warunkach ekonomii po kryzysie finansowym. W artykule podyskutujemy o znaczeniu stóp procentowych z perspektywy kredytobiorcy. Dzięki temu zobaczysz, w jakim momencie najlepiej ubiegać się o dodatkowe zadłużenie gospodarstwa domowego.

Stopy procentowe, a ich wpływ na rynek kredytów krótko i długoterminowych

Banki centralne stopami procentowymi regulują krótko mówiąc popyt i podaż pieniądza w narodowej gospodarce. Większość banków centralnych na świecie uruchamia konkretne mechanizmy po kryzysach finansowych, aby pobudzić podstawowe wskaźniki gospodarcze. Przy tanim kredycie rośnie zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej. Niskie stopy procentowe poza tym zniechęcają do oszczędzania, co widać na przykładzie kraju. Słabo oprocentowanie lokaty bankowe to już praktycznie powód do żartów. Tanie zadłużenie natomiast zachęca do podejmowania bardziej ryzykownych decyzji konsumpcyjnych, które i tak w znaczący sposób nie obciążają budżetu domowego. Można powiedzieć, że niskie stopy procentowe pojawiają się wraz z niską inflacją, natomiast wysokie stopy procentowe docelowo hamują procesy inflacyjne. Na razie Narodowy Bank Polski prowadzi politykę bardzo niskich stóp procentowych, ale to prawdopodobnie zmieni się w następnym roku lub w niedalekiej przyszłości ogólnie. Dlaczego? Już widać wyraźnie, że inflacja zaczyna piąć się w górę, a to ryzyko dla całej gospodarki i właściwie dla stabilności funkcjonowania społeczeństwa. Rynek kredytów krótkoterminowych, aż tak bardzo nie odczuwa wahań stóp procentowych, chociaż przy ewentualnej konsolidacji, czy zmianie banków to ma spore znaczenie. Niskie stopy procentowe powodują zainteresowanie konsumpcją, co napędza docelowo różne sektory nowoczesnej gospodarki.

Dlaczego warto poznać dokładnie politykę monetarną?

Zrozumienie polityki monetarnej to ważny krok, szczególnie dla kredytobiorców zamierzających posługiwać się zadłużeniem długoterminowym. Dzięki analizie polityki monetarnej wchodzisz w odpowiednim momencie na rynek kredytowy i po prostu nie przepłacasz. Narodowy Bank Polski informuje o swoich poczynaniach przez Radę Polityki Pieniężnej. Komunikaty RPP to bardzo ważny wskaźnik potencjalnego rozwoju rynku kredytowego. Wysokie stopy procentowe to najgorszy moment na zadłużenie, więc warto o tym pamiętać przy planowaniu domowego budżetu.